GRAPLER - GRApe Pruning LEarner Robot

Precíziós metszőrobot és intelligens mezőgazdasági platform kialakítását célzó kutatás-fejlesztési projekt (GRAPLER - GRApe Pruning LEarner Robot) elkezdődött.
A projekt célja egy olyan önjáró, komplex robotikai megoldás megvalósítása, amely képes a kamerák által észlelt képek feldolgozásával, elemzésével a szőlőültetvényeken végzett, nagy humánerőforrás-igényű, ugyanakkor a szakértői döntéshozatal szempontjából nehezen automatizálható feladatok elvégzésére. Eredményként egy olyan robotikai megoldás jön létre, melynek „tudása" képes pótolni a tapasztalt szőlészek szakértelmét, ezzel csökkentve a területen egyre inkább jelentkező szakértelem- és munkaerőhiányt. A robotmozgatás és a metszésipont kijelölés automatizálásának hátterét olyan gépi tanuló eljárások adják, amelyekkel lehetőség van új szakértői döntéssel kapcsolatos összefüggések észlelésére és figyelembevételére. A robot lehetőséget teremt a precíziós gazdálkodásra való áttérésre, továbbá az ültetvény rendszeres bejárásával és annak termőhelyi és növényegészségügyi állapotának feltárásával segíti a szükséges beavatkozások megfelelő időben és mértékben való elvégzését. A projekt konzorciumi formában valósul meg. A csoport vezetőjeként az InnovITech Kft a szoftveres megoldások fejlesztéséért felel, támaszkodva a Pécsi Tudományegyetem szőlészeti szaktudására. A robotikai szakismeretet a Bay Zoltán Kutatóintézet Nonprofit Kft adja, amit az SBS Kft. járműtechnikai platform kiépítésével kapcsolatos kompetenciája egészít ki.
A szőlőtőkével kapcsolatos térbeli modellezés jelenleg folyamatban van a Bay Zoltán Kutatóintézet miskolci laborjában.
A képfeldolgozási és a gépi tanulási eljárások kivitelezése szempontjából lényeges, hogy minél több kép, mint forrásadat kerüljön rögzítésre a projektbe bevont ültetvényeken. A metszési szezonnal párhuzamosan egy olyan szerkezet kialakítására került sor, mellyel képek rögzítése támogatható.
 
Nem érhető el leírás a fényképhez.

×