Corvus Telecom Kft.

Elérhetőségek

Név:Corvus Telecom Kft.
Cím:3533 Miskolc, Mexikóvölgy u. 2
Web:www2.corvus.hu
Email:info@corvus.hu
Telefon:


Corvus Telecom Kft.

Bemutatkozik a Corvus Telecom Kft.

A CORVUS Telecom Korlátolt Felelősségű Társaság Miskolcon 1995-ben alakult. Tulajdonosa a hazai számítástechnikai ipar kialakulása óta, ezen a szakterületen dolgozik. A társaság megala- kulása óta eredményesen dolgozik, dinamikusan fejlődik. A kezdetekben csupán informatikai eszközök értékesítéssel, szervizeléssel foglalkozott, a 2000-es évek elejétől viszont rendszerin- tegrátorrá alakult át.

A társaság elkötelezett híve a bátor, innovatív fejlesztő munkának, az újszerű megoldások gya- korlati alkalmazásának. Az országban az elsők között volt a MATÁV (napjainkra T-Com) kiemelt partnerei sorában az Internet és az ISDN távközlés regionális elterjesztésében. Az ezredfordulótól kezdve, a kialakuló piaci konjunktúrát felismerve elkezdte kiépíteni Borsod-Abaúj-Zemplén megyében elsőként a mikrohullámú Internet szolgáltatását. Néhány év alatt szinte a teljes megyére kiterjedő hálózatot hozott létre, amelyen nem csak Internetezni, hanem telefonálni is lehet. Jelenleg ez az üzletág stabil gazdasági hátteret és árbevételt hoz a társaságnak, még a kiélesedett konkurencia-harcok közepette is.

A Társaság kezdetben Miskolc, belvárosában egy lakásból átalakított irodában tevékenykedett, de 2008-ban új fejlődési pályára állva, a régi telephely már szűkös volta miatt nem felelt meg és új telephelyet kellett keresni, kialakítani.

A piac honorálta erőfeszítéseinket, folyamatosan élénkült az érdeklődés a társaságunk által gyártott ipari kijelzők, utas tájékoztatók, infóoszlopok iránt. A társaság a számítástechnikai, informatikai üzletág mellett megkezdte a mechatronikai üzletágát kifejlesztését is. A kezdeti időszakban csak szerény erőforrásokat használt fel, de később meglepetésként hatott, hogy mekkora nagy igény van hazai fejlesztésű robosztus és időjárás álló kijelző berendezésre. A kö- vetkező években meg kezdte a kijelző berendezés család kifejlesztését is. Megindultak a gyártás technológiai fejlesztések is, amelyek során a társaság a tervezést, az összeszerelést saját hatáskö- rében el tudja végezni. A mechanikai alkatrészek gyártását, feldolgozását alvállalkozókra bízza.

Néhány év alatt a társaságnak sikerült elérnie, hogy a piac komoly résztvevőnek tekinti. Meg- szerezte a MÁV és egyéb közlekedési vállalatok típus és bevezetési engedélyeit a termékeire.
A társaság komoly megrendeléseket realizált a folyó év során és sikerként könyveli el azt a tényt, hogy a hazánkban piacvezető német cég (AEG-MIS GmbH) partneri ajánlatot tett a jövőbeli együttműködésre.
A tevékenységi kör bővülése együtt járt mind az árbevétel, mind pedig a munkavállalói létszám növekedésével. A társaság a kezdeti időszakban 4-5 fő alkalmazása mellett 50-60.000 eFt árbe- vételt realizált. Az innovációs fejlesztések, az új termékskála hatására ez a létszám megkétsze- reződött, az árbevétel pedig 2010-re elérte a 200.000 eFt-t. A fejlődés nem állt le 2012-ben az árbevétel már elérte a 423.000 eFt, 2014-ban pedig 500.000 eFt-ot.

A dolgozók kvalifikáltsága is egyre magasabb szintre került. Jelenleg 4 felsőfokú végzettségű fejlesztő mellett több közép- fokú végzettségű szerelő szakember dolgozik.


×