Projektek

INTERREG SKHU IT EDUCATION

A Via Carpatia EGTC, Kassa város (Mesto Košice) és az Észak-Magyarországi Informatikai Management Nonprofit Kft. Általános- és középiskolások informatika oktatásának javítása a határ két oldalán”pályázatban megvalósuló SKHU IT EDUCATION című projektet valósítja meg az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program által támogatott SKHU/1902/4.1/036 azonosítószámú „SKHU IT EDUCATION” című projektben.

A projekt címe: „SKHU IT EDUCATION”

A projekt azonosítója: SKHU/1902/4.1/036

A projekt kezdő és tervezett végdátuma: 2021.05.01- 2022.08.31.

A projekt teljes költségvetés: 340 079,08 EUR

ERFA teljes hozzájárulás: 289 067,21 EUR

ERFA hozzájárulás (Infoklaszter): 123 427,54 EUR

Konzorciumi partnerek:

Via Carpatia EGTC, konzorciumvezető

Kassa Város ( Mesto Košice)

Észak-Magyarországi Informatikai Management Nonprofit Kft.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A digitális technológiák befolyásolják mindennapi életünket, és jelentős hatással vannak a munkaerőpiacra és az általunk végzett munkára. Egyre több munkakör betöltéséhez speciális digitális készségekre van szükség. Kassa és Borsod-Abaúj-Zemplén megye ugyanazokkal a kihívásokkal néz szembe, a digitális készségek terén hatalmas hiányosságok tapasztalhatóak, a digitális írástudatlanok aránya magas, a digitális kompetenciák szintje alacsony, elavultak a tanítási módszerek és az oktatási intézményeknek nem kielégítő a digitális infrastruktúrájuk. Ezenkívül az tapasztalható, hogy bár az informatikai vállalkozások száma mindkét régióban elég magas, de jelentős elvándorlás -"agyelszívás"- jelentkezik, részben a hallgatók és a potenciális munkáltatóik közötti rossz kapcsolatokból kifolyólag.

A jelenlegi projekt fő célja Kassa megye (KSK) és Borsod-Abaúj-Zemplén megye (B-A-Z) általános- és középiskolás diákjainak digitális kompetenciáinak és készségeinek fejlesztése az alábbiak által:

  1. Interaktív tanterem kialakítása (1xSK).
  2. A digitális infrastruktúra fejlesztése LEGO SPIKE készletek és a LEGO WeDo 2 készletek beszerzése a magyar és a szlovákiai általános és középiskolák számára, melyek az informatikai oktatás innovatív formáját jelentik.
  3. Szakmai műhelyek és képzések szervezése a szakköröket vezető tanárok számára a LEGO készletek aktív felhasználása érdekében, ezáltal javítva a digitális kompetenciáikat.
  4. Robotika szakkörök, versenyek és nyári tábor szervezése a diákok számára.

A tanárok számára biztosított know-how-nak tartósnak kell lennie, a beszerzett Lego-készletek a következő generációkat is szolgálják. A vállalkozások és az általános/középiskolák összekapcsolásával a projekt a diákok számára a munkaerőpiaci követelményeknek megfelelő gyakorlati tudást biztosít. A projekt keretében létrehozott iskolák közötti együttműködés hosszú távon fenntartható, határokon átnyúló együttműködést eredményez.

A képzés a LEGO WEDO2, LEGO EDUCATION SPIKE PRIME és micro:BIT oktatásra fókuszál.

A LEGO EDUCATION eszközök segítségével a 8-14 éves diákok gyakorlatorientált kurzusokon tanulhatják meg a programozás alapjait a LEGO EDUCATION WEDO 2.0 és LEGO SPIKE PRIME keretprogram, valamint micoro:BIT segítségével.

A projektben magyar oldalon, 14 alap- és középfokú oktatási intézmény vesz részt. Miskolci és Borsod-Abaúj-Zemplén megyei iskolák csatlakoztak a programhoz.

A projekt a 2021/2022-es tanévben valósul meg, melynek során LEGO WeDo2, LEGO SPIKE Prime és micro:BIT robotok, valamint ezekhez szükséges laptopok és tabletek kerülnek beszerzésre. Iskolánként 6 db WeDo2 robotot, 4 db LEGO SPIKE Prime és 1 db LEGO SPIKE Prime kiegészítő szettet, 2 db micro:BIT-et valamint 4 db laptopot és 2 db tabletet biztosít az Infoklaszter a program megvalósításához.

Az eszközöket az Infokolaszter térítésmentesen az intézmények rendelkezésére bocsátja. A program keretében nyújtott képzés a projekt teljes időtartama alatt az iskolák résztvevő tanulói számára ingyenes.

A résztvevő iskolák oktatóinak lehetőséget biztosítunk a programban az oktatási anyag és módszertan térítésmentes elsajátítására . Amennyiben adott iskolában nem áll rendelkezésre a szükséges személyi feltétel, az Infoklaszter az iskolával egyeztetve külső szakembert biztosít a program megvalósításához.

A projekt iskolákban szervezett szakasza 8 hónap, mely során heti 1 WeDo és 1 Spike órán vehetnek részt a tanulók.

A képzés nem titkolt célja az informatikai pálya népszerűsítése. Az utóbbi években sok tehetséges szlovák és magyar fiatal elhagyja a térséget, és más országokban akar tanulni és dolgozni. Ezt a tendenciát igyekszünk visszafordítani a régiók tehetségeinek felkarolásával.

A partnerek arra kívánják ösztönözni a projektbe bekapcsolódó diákokat, hogy kezdjenek el megismerkedni a programozás alapjaival.

Számos iskola csatlakozhat a programhoz a határ mindkét oldalán, a partnerek velük együttműködve szervezik meg a képzéseket.

A program hosszútávú gazdasági és társadalmi előnyöket biztosít Magyarország és Szlovákia, illetve Borsod-Abaúj-Zemplén és Kassa megye számára, hiszen közvetett hatásként nő a régiók népességmegtartó képessége.

A projekt célkitűzése összhangban van az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 4. prioritási tengelyével (Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása), hiszen a résztvevő szervezetek, illetve a képzésekbe bevont fiatalok és oktatók között együttműködést.

INTERREG SKHU IT EDUCATION

Csatlakozz és légy tag

Részletek