A projekt címe: FMP-E/2201/4. 1/010

A projekt azonosítója: TABLAB22

A projekt kezdő és tervezett végdátuma: 2022.07.15-2022.09.30.

A projekt teljes költségvetés: 30 062, 90

ERFA teljes hozzájárulás: 25 553, 47 Euró

ERFA hozzájárulás (Infoklaszter): 8 431,45 €

A kisprojekt vezető partnere: Tabačka Kulturfabrik n.o.

A kisprojekt költségvetéssel rendelkező partnere: Észak-Magyarországi Informatikai Management Nonprofit Kft.


A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Tevékenység: oktatási programok, tréningek, iskolázások, tapasztalatcserék szervezése (pl. nyári iskolák, nyári egyetemek, versenyek);

A TABLAB olyan innovatív kezdeményezés, melynek elsődleges célja a digitális készségekre irányuló elméleti és gyakorlati oktatás. A hagyományos pedagógiai módszereken túlmutató, informális környezetben szervezett rövid-távú, workshop jellegű képzések fókuszában a közösségfejlesztés, a társadalmi valamint a hátrányos helyzetű csoportok támogatása és képzése áll. A TABLAB mindezt a VR, az audiovizuális művészetek és a hangtechnikával foglalkozó képzések segítségével kívánja megvalósítani. A TABLAB tagjai olyan fiatal, innovatív gondolkodású, a kreatív iparban, a digitális technológiák, és a VR világában jártas szakemberek, akik az Infoklaszterrel együttműködve a projekt keretében három területen - VR (virtuális valóság), AV (audiovizuális technikák) és SoundLab (hang és zeneszerkesztés) - osztanák meg tudásukat és tapasztalataikat a szlovák és magyar fiatalokkal. A know-how és a gyakorlati készségek átadásán túl a projekt célja az is, hogy olyan, működő, fiatal közösséget építsen, aminek működése a későbbiekben is elősegíti a közös kulturális, oktatási projektek fejlesztését, a határokon átívelő programok inkubálását.

A projekttől a legnagyobb szlovákiai kulturális központ - a Tabačka Kulturfabrik - és a magyarországi Infoklaszter közötti együttműködést várjuk, amely kulcsszerepet játszik az észak-magyarországi régió tudományos központjainak, informatikai ágazatának és iskoláinak összekapcsolásában. Az együttműködés célja a Kassa és Miskolc közötti, határokon átnyúló együttműködés fejlesztése, a szervezetek, iskolák, közösségek közötti partnerségek kiépítése, az elméleti, és gyakorlati tapasztalatok, a humán tőke és a lehetőségek megosztása. Az együttműködés egyik fontos kimenete az is, hogy a két város kreatív iparában dolgozó szakemberek között meginduljon a hálózatosodásra való törekvés, hogy a TABLAB olyan kulturális erőtérré váljon, amelyben a fiatal, kreatív szameberek együtt tudnak dolgozni. A projekt közvetlen célkitűzése a VR, az audiovizuális technikák és a hangtechnika területén szervezett workshopok lebonyolítása, melyek során a célcsoportba tartozó fiatalok megismerkedhetnek ezekkel a technikákkal, bővíthetik ismereteiket és találkozhatnak a partnerországbeli szakemberekkel.


Csatlakozz és légy tag

Részletek